Vzdelávacie kurzy

   Aplikácia inovovaných metód a foriem výchovno-vzdelávacieho procesu, aktuálne trendy, špecifický prístup k zdravotne postihnutým žiakom, vyvinutie inovatívnych výukových programov na uľahčenie prístupu žiakov zdravotne znevýhodnených vo vzdelávaní na špeciálnej škole si vyžaduje zvýšiť kľúčové kompetencie pedagógov školy.

   Cieľom vzdelávacích aktivít pedagógov školy je inovovať výchovno-vzdelávací proces a zvýšiť kľúčové kompetencie znevýhodnených žiakov a pedagógov školy a tým uľahčiť ich prístup k vzdelávaniu a získavaniu zručností pre trh práce.

   Pedagógovia školy v rámci projektu EÚ "Viem, môžem, dokážem" si budú priebežne zvyšovať tieto kľúčové kompetencie vo vzdelávacích kurzoch.


  • Nedeľa 03. Júl 2022, meniny má Miloslav