Školenie-Poprad II.

   "Prevencia a riešenie konfliktných situácií v kontexte školského zariadenia"

   Táto vzdelávacia aktivita pozostáva z 3 modulov vzdelávania, ktoré sú zamerané na prevenciu a riešenie konfliktov - nenásilnú komunikáciu v školskom prostredí, prevenciu a zvládanie syndrómu vyhorenia u pedagóga, riešenie šikanovania v kontexte školského zariadenia, vedenie rodičovských stretnutí a triednických hodín, skupinovú dynamiku v triede. Pedagógovia školy absolvovali 1. modul tohto vzdelávania.

   Cieľom vzdelávacej aktivity je zmena správania sa pedagógov prostredníctvom tréningu a učenia v konflikte tak, aby pomáhali správať sa v konflikte pozitívne, efektívne a konštruktívne, podpora zmeny postojov cez porozumenie konfliktom a osvojenie si komunikačných zručností a zručností na riešenie konfliktov. Pochopením konfliktov a získaním sebavedomia pri ich riešení budú schopní uskutočniť pozitívnu zmenu postoja a správania v napätých a konfliktných situáciách.

skolenie 1
skolenie 2
skolenie 3
skolenie 4
skolenie 5

  • Nedeľa 03. Júl 2022, meniny má Miloslav