Školenie-Poprad I.

   Ďalšou vzdelávacou aktivitou, ktorej sa zúčastnili pedagógovia školy, bol vzdelávací kurz Time manažment a work-life balance“,ktorý sa uskutočnil v Poprade v hoteli SATEL.

   Koncept Work-life balance popisuje vhodne stanovené priority medzi „prácou“ (kariéra, atď.) a „životom“ (rodina, oddych, atď.) a tým predstavuje zosúladenie pracovného a osobného života.

nbsp;  V teoretickej časti vzdelávacej aktivity sa preto pedagógovia oboznámili so základmi time managmentu -ako efektívne začať riadiť vlastný čas a work – life balance, ktorý rozpracúva vízie, hodnoty, postoje, ciele , stanovuje priority v práci učiteľa, snaží sa o rovnováhu medzi pracovnými aktivitami a oddychom. V praktickej časti kurzu si precvičili aplikáciu relaxačných techník.

   Výsledkom tejto aktivity je podporiť zosúlaďovanie rodinného a pracovného života pedagógov, naučiť ich podľa potrieb a postojov určovať svoje priority, vedieť plánovať svoj i zverený čas, rozpoznávať situácie, kedy je možné delegovať úlohy a odmietať nesplniteľné úlohy, dosiahnuť rovnováhu medzi prácou a súkromím, zvýšiť profesionalitu a efektivitu práce, osobnú spokojnosť a prosperitu.

 

  • Nedeľa 03. Júl 2022, meniny má Miloslav