Školenie IKT

Rozvoj IKT zručností a ich aplikácia vo vyučovacom procese.

   V troch termínoch pedagógovia školy absolvovali vzdelávaciu aktivitu "Rozvoj IKT zručností a ich aplikácia vo vyučovacom procese" v budove školy. 

   Informačné a komunikačné technológie sú metódy, postupy a spôsoby zberu, uchovávania a spracovávania, vyhodnocovania, selekcie, distribúcie a súčasného doručenia potrebných informácií v požadovanej forme a kvalite.

   Cieľom vzdelávacej aktivity bolo využívanie informačných zdrojov a zavádzanie netradičných metód do vyučovacieho procesu. pritom je potrbné dodržať proporcionálnosť pri využívaní informačno-komunikačných technológií, najmä z hľadiska dodržiavania zásad školskej hygieny a zachovania bezprostredného kontaktu s prírodou a prirodzeným prostredím študenta.

foto 1
foto 2
foto 3
foto 4
foto 5
foto 6
foto 7

  • Nedeľa 03. Júl 2022, meniny má Miloslav