Kurz-simulačná hra

   Pedagógovia školy sa zúčastnili vzdelávacej aktivty projektu EÚ "Viem, môžem, dokážem" - vzdelávacieho kurzu : Inovatívne formy vzdelávania - Simulačná hra vo vzdelávaní", ktorý viedla zahraničná lektorka - expertka z francúzskej celoštátnej organizácie Ministerstva školstva GRETA, dlhodobo spolupracujúcej s MŠVVaŠ SR aj s ÚPSVaR SR, p. Nicole Lambour.    

   Výsledkom tejto aktivity je "Škola hrou - vyučovanie po novom" t.j. pomôcť vzdelaniu simulačnými hrami, ktoré sa dajú aplikovať v rámci všetkých predmetov a zároveň žiakom spestriť vyučovacie hodiny.

školenie I
školenie IV
školenie II
školenie III

  • Nedeľa 03. Júl 2022, meniny má Miloslav