Inovatívny program

  Aktivita 2.3. - Realizácia a avaluácia nových odborných vzdelávacích programov - cieľom je zvýšenie kľúčových kompetencií zdravotne postihnutých žiakov (09/2011 - 12/2012).

  Aktivita 3.3. - Realizácia a avaluácia inovovaného všeobecno-vzdelávacieho programu - cieľom je realizácia a overenie inovatívneho všeobecno-vzdelávacieho programu zameraného na všestranný rozvoj osobnosti mladého človeka a učebných príručiek s aplikáciou inovatívnych metód a foriem vzdelávania (09/2011 - 12/2012).  • Nedeľa 03. Júl 2022, meniny má Miloslav