Deň otvorených dverí

   Dňa 15. novembra 2012 sa uskutočnil Deň otvorených dverí v priestoroch OUI Prešov. Túto akciu sme využili na oboznámenie prítomnej verejnosti s projektom "Viem, môžem, dokážem" z Operačného programu Vzdelávanie spolufinancovanom zo zdrojov EÚ, ktoré Odborné učilište internátne, Masarykova 11174/20D, 080 01 Prešov úspešne zrealizovalo.

   Cieľom projektu bolo inovovať výchovno-vzdelávacie programy školy, zvýšiť kľúčové kompetencie znevýhodnených žiakov a pedagógov školy a vyvzdelať rodičov žiakov. Aktivít projektu sa zúčastnilo 33 pedagogických zamestnancov, 193 zdravotne znevýhodnených žiakov Odborného učilišťa internátneho a 120 rodičov znevýhodnených žiakov doposiaľ nespolupracujúcich na výchove a vzdelávaní.

  • Nedeľa 03. Júl 2022, meniny má Miloslav